FechaAbril 14, 2024

2022 – Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize (2022) | Kurzy.cz

Este articulo fue publicado en https://www.kurzy.cz/zpravy/750502-2022-rok-veder-sucha-a-pozaru-ve-kterem-zacala-agrese-na-ukrajinu-a-energeticka-krize-2022/

>Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je

https://www.kurzy.cz/zpravy/750502-2022-rok-veder-sucha-a-pozaru-ve-kterem-zacala-agrese-na-ukrajinu-a-energeticka-krize-2022/