FechaAbril 14, 2024

2022: Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize

Este articulo fue publicado en https://www.mzp.czcz/news_20231129_2022-Zprava-o-zivotnim-prostredi

>Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je úbytek biologické rozmanitosti, využívání zdrojů, dopady změny klimatu i environmentální rizika pro zdraví a životní pohodu. Podobně je na tom i Česká republika. Přinášíme komplexní Zprávu o stavu životního prostředí v ČR za rok 2022, kterou připravila Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Se Zprávou se dnes seznámila vláda

https://www.mzp.czcz/news_20231129_2022-Zprava-o-zivotnim-prostredi