FechaAbril 20, 2024

Agih makanan gelandangan di tempat tidak dibenarkan punca kebersihan lokasi tumpuan ibu kota merosot — DBKL