FechaAbril 20, 2024

Dumazahrada | Zemědělství mění lesy na ornou půdu. Nová pravidla mají odlesňování omezit

Este articulo fue publicado en http://www.dumazahrada.cz/clanek/odlesnovani-konference-geolokalizace-les-nadace-drevo-pro-zivot-20231123.html

Dumazahrada – Konference k nařízení proti odlesňování otevřela diskusi o nové evropské legislativě, chystaných změnách i potenciálních rizicích. Rozšiřování zemědělství způsobuje téměř 90 % celosvětového odlesňování, přičemž více než polovina úbytku lesů je způsobena přeměnou lesa na ornou půdu, zatímco na pastvu dobytka připadá téměř 40 % úbytku lesů. Tato situace se má brzy změnit.

http://www.dumazahrada.cz/clanek/odlesnovani-konference-geolokalizace-les-nadace-drevo-pro-zivot-20231123.html