FechaAbril 14, 2024

MŽP: Chráníme vodu, chráníme půdu. Prosadili jsme zákony, které výrazně pomohou ochraně naší krajiny

Este articulo fue publicado en https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/mzp-za-poslednich-100-let-jsme-prisli-o-temer-mili

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Zvýšenou ochranu půdy podpořili také zástupci z Asociace soukromého zemědělství ČR a Zemědělského svazu ČR. Prvním čtením dnes prošla také tzv. havarijní novela vodního zákona, která přináší komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách.

https://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/mzp-za-poslednich-100-let-jsme-prisli-o-temer-mili