FechaDiciembre 2, 2023

Nový výzkum odhalil, že směsi pesticidů jsou v životním prostředí velmi rozšířené | Průmyslová ekologie

Este articulo fue publicado en https://www.prumyslovaekologie.cz/info/novy-vyzkum-odhalil-ze-smesi-pesticidu-jsou-v-zivotnim-prostredi-velmi-rozsirene

Průlomová studie projektu SPRINT, financovaného z programu Evropské unie Horizon, odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua pesticidů jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví.

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/novy-vyzkum-odhalil-ze-smesi-pesticidu-jsou-v-zivotnim-prostredi-velmi-rozsirene