FechaAbril 20, 2024

Očima Saši Mitrofanova: O provazu, na kterém nás chtějí oběsit – Novinky

Este articulo fue publicado en https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ocima-sasi-mitrofanova-o-provazu-na-kterem-nas-chteji-obesit-40452977

Moje, tedy starší generace má vedle mnoha nevýhod doby, v níž strávila mládí, také pár výhod. Jednak si pamatuje, jaké to bylo po naplnění snů o všeobecném štěstí. Jednak se seznámila, někdo povrchně, jiní hlouběji, s některými výroky, které, světe div se, mají platnost dodnes. Jedním z takových mouder je přesvědčení, o které se kdysi podělil V. I. Lenin: „Kapitalisté sami nám prodají provaz, na kterém je my oběsíme.“

https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ocima-sasi-mitrofanova-o-provazu-na-kterem-nas-chteji-obesit-40452977