FechaAbril 14, 2024

Poslanci před volbami navrhují pravidla pro systém vedoucích kandidátů | Zpravodajství | Evropský parlament

Este articulo fue publicado en https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20231208IPR15765/poslanci-pred-volbami-navrhuji-pravidla-pro-system-vedoucich-kandidatu

Parlament v úterý schválil svůj návrh na posílení demokratického rozměru voleb, které se uskuteční v roce 2024, a návrh ohledně systému vedoucích kandidátů.

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20231208IPR15765/poslanci-pred-volbami-navrhuji-pravidla-pro-system-vedoucich-kandidatu