FechaJunio 14, 2024

Satelitní data je čím dál snazší zneužít, upozorňuje etik. Jak sbírat data z vesmíru smysluplně? | Radiožurnál

Este articulo fue publicado en https://radiozurnal.rozhlas.cz/satelitni-data-je-cim-dal-snazsi-zneuzit-upozornuje-etik-jak-sbirat-data-z-9128770

Satelitní data, která posílají družice na Zemi ve stále větším množství, mohou být užitečná i riziková zároveň. Odhalí například usychající lesy, ale mohou také posloužit jako návod pro žháře. Pravidla pro využívání dat z vesmíru jsou nedostatečná, tvrdí etik Patrick Lin z Kalifornské polytechnické univerzity, člen poradního orgánu americké vlády pro vesmírné záležitosti. Diskutoval o tom i s českými odborníky v pražském centru pro environmentální a technologickou etiku.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/satelitni-data-je-cim-dal-snazsi-zneuzit-upozornuje-etik-jak-sbirat-data-z-9128770