FechaJunio 24, 2024

Sucho, intenzivní hospodaření, úbytek orné půdy. CENIA popsala rizika pro životního prostředí za loňský rok – Ekolist.cz

Este articulo fue publicado en https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucho-intenzivni-hospodareni-ubytek-orne-pudy.cenia-popsala-rizika-pro-zivotniho-prostredi-za-lonsky-rok

Vysoké teploty a nevyrovnané srážky v loňském roce vedly k rozvoji klimatického, půdního a hydrologickému sucha ve značné části České republiky. V důsledku toho se zvýšilo nebezpečí požárů, které bylo nejvyšší od roku 2000. Vyplývá to ze Zprávy o stavu životního prostředí za rok 2022 zhotovenou Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). Podle té byla vlivem klimatických změn Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě.

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucho-intenzivni-hospodareni-ubytek-orne-pudy.cenia-popsala-rizika-pro-zivotniho-prostredi-za-lonsky-rok