FechaAbril 14, 2024

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Podpory příjmu vázané na produkci

Este articulo fue publicado en https://www.agroportal24h.cz/clanky/szif-zacal-vydavat-rozhodnuti-na-podpory-prijmu-vazane-na-produkci

Nově nastavené platby CIS navazují na VCS a podporují vybrané citlivé komodity, které vykazují prokazatelné obtíže a jejichž podpora je důležitá z hlediska hospodářských, sociálních a enviromentálních důvodů. Podpory CIS napomáhají konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Jednotlivé tituly jsou z důvodu zabezpečení rovných podmínek finančně zastropované.

https://www.agroportal24h.cz/clanky/szif-zacal-vydavat-rozhodnuti-na-podpory-prijmu-vazane-na-produkci