FechaMarzo 5, 2024

Většina rostlin nepřežije zasolenou půdu, některým druhům však nevadí: odborné rady, jak s tímto problémem naložit

Este articulo fue publicado en https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/v%C4%9Bt%C5%A1ina-rostlin-nep%C5%99e%C5%BEije-zasolenou-p%C5%AFdu-n%C4%9Bkter%C3%BDm-druh%C5%AFm-v%C5%A1ak-nevad%C3%AD-odborn%C3%A9-rady-jak-s-t%C3%ADmto-probl%C3%A9mem-nalo%C5%BEit/ar-AA1lAVd2

Zasolení půd, které je v zimě poměrně aktuální, bývá nejčastější příčinou úhynu rostlin, především pro rostliny v předzahrádkách a pro stromy v sousedství chodníků a silnic. Na negativní dopad soli na rostliny, díky nadměrnému solení silnic, sice odborníci stále poukazují a ačkoliv se jako posypový materiál používá různá kamenná drť, sůl je stále používaná. Máte-li tu smůlu a rostliny ve vaší předzahrádce či u domu trpí nadbytkem soli, máme pro…

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/v%C4%9Bt%C5%A1ina-rostlin-nep%C5%99e%C5%BEije-zasolenou-p%C5%AFdu-n%C4%9Bkter%C3%BDm-druh%C5%AFm-v%C5%A1ak-nevad%C3%AD-odborn%C3%A9-rady-jak-s-t%C3%ADmto-probl%C3%A9mem-nalo%C5%BEit/ar-AA1lAVd2