FechaAbril 20, 2024

Vojenské lesy příští týden spustí prodej kaprů z unikátních přírodních lokalit v Brdech i na Šumavě

Este articulo fue publicado en https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojenske-lesy-pristi-tyden-spusti-prodej-kapru-z-unikatnich-prirodnich-lokalit-v-brdech-i-na-sumave-248358/

Rybářské sádky VLS v Mirošově na Rokycansku a také podnikové rybářství ve Chvalšinách na Českokrumlovsku příští týden spustí rozšířený předvánoční prodej ryb. Každé z nich nabízí produkci z jiné lokality, jedno však mají společného – vždy se jedná o ryby z unikátních přírodních lokalit, z rybníků, jejichž přítoky na své cestě nepotkaly dosud žádnou civilizaci ani intenzivně obdělávanou půdu, z vodních děl v horských oblastech, kde nejsou využívané tzv. intenzivní chovné metody. V Mirošově zájemci zakoupí také certifikované vánoční stromky.

https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojenske-lesy-pristi-tyden-spusti-prodej-kapru-z-unikatnich-prirodnich-lokalit-v-brdech-i-na-sumave-248358/